Lean Manufacturing na kopalni odkrywkowej

Jednym z rozwiązań służących poprawie produktywności i efektywności jest Lean Manufacturing (LM), narzędzie pozwalające na optymalizację pracy na każdym jej etapie oraz ograniczenie marnotrawstwa. W dosłownym tłumaczeniu Lean Manufacturing oznacza „szczupłą produkcję”.Określenie „szczupły” zazwyczaj używane jest w stosunku do ludzi. Osoby szczupłe są zdrowsze, postrzegane są jako sprawne i cieszące się dobrą kondycją, rzadziej chorują. Jednak sprawności i dobrej kondycji oczekuje się również od przedsiębiorstwa, które bierze udział w ciągłym wyścigu. Dobrze dobrana „dieta” pozwala utrzymać ten stan. Lean Manufacturing jest stylem życia przedsiębiorstwa, dzięki któremu zachowuje ono konkurencyjność, odporność za zawirowania rynkowe i moc do podejmowania wyzwań. Jest to zbiór narzędzi pozwalający podnieść efektywność procesów. Co jest marnotrawstwem na kopalni Jednym z elementów Lean Manufacturing jest określenie i wyeliminowanie marnotrawst. Marnotrawstwem określa się wszelkie działania powodujące zwiększenie kosztów lub czasu, które nie dają wartości wytworzonemu produktowi. Wyróżnia się siedem rodzajów marnotrawstwa:    
• Nadprodukcja – wytwarzanie na zapas, w oderwaniu od popytu.
• Zbędne ruchy – przemieszczanie się lub nadmierny wysiłek pracownika i maszyny.
• Oczekiwanie – odnosi się do czasu, ludzi, jak i maszyn oczekujących na realizację procesu.
• Zbędny transport – niepotrzebne przemieszczanie surowców i produktów.
• Nadmierne zapasy – większe niż zapotrzebowanie, które zaspokoi popyt. • Braki/wady – produkty odbiegające od standardów jakościowych, norm.
• Zbędne przetwarzanie – operacje i procesy, których wykonanie może nie być konieczne, a wynika z przyzwyczajenia i nawyków.To tytuł prelekcji, którą 19 lutego 2021 r. podczas webinarium „Transport przyszłości na kopalni kruszyw” wygłosi PawełPodsiadło, Lean Mining.Tematyka prezentacji: Trendy i koncepcje w rozwoju sprzętu ciężkiego Energochłonność transportu: dziś i „jutro” Tradycyjne zarządzanie efektywnością transportu technologicznego   Paweł Podsiadło Jest górnikiem , konsultantem i wykładowcą. Ukończył studia magisterskie z eksploatacji odkrywkowej na wydziale GiG Akademii Górniczo-Hutniczej jak również studia podyplomowe Zarządzanie produkcją i Zarządzania i ekonomiki w gospodarce surowców mineralnych na tejże uczelni. Ukończył studia Executive MBA w WSB w Dąbrowie górniczej. Posiada kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Doświadczenie zdobywał jako sztygar zmianowy w Górniczych Zakładach Dolomitowych, jest gościnnym wykładowcą katedry zarządzania wydziału GiG AGH z zakresu Lean Management. Pracował jako Lean koordynator/konsultant w firmie INVADO lidera rynku europejskiego stolarki otworowej . Uczestnik  kursów z zakresu kompetencji managerskich. Jest autorem licznych artykułów w czasopismach branżowych górnictwa odkrywkowego. Obecnie prowadzi projekty związane z eksploatacją i rekultywacją.