Zarządzanie Operacjami Górniczymi

Mam doświadczenie, które gwarantuje efektywne zarządzanie operacjami górniczymi. Poprowadzę ruch zakładu górniczego, a mój zespół zapewni obsługę BHP, geologiczną i mierniczą.

Dokumentacja ruchowa i prowadzenie ruchu zakładu górniczego

Prowadzenie ruchu zakładu górniczego wymaga przygotowania szeregu dokumentów, które określają zasady prowadzenia tegoż ruchu. Są to m.in. plan ruchu, dokument bezpieczeństwa oraz szereg zarządzeń przygotowanych i zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego. W zależności od indywidualnej sytuacji: powierzchni obszaru udokumentowanego złoża, rocznej wielkości wydobycia itp. Przygotuje niezbędne dokumenty i poprowadzę nadzór nad bezpieczną i zgodną z przepisami pracą kopalni.

Optymalizacja procesów w górnictwie odkrywkowym

Optymalizacja procesów to bardzo popularne w ostatnich latach hasło. W swojej pracy skupiam się na konkretach, analizie stanu obecnego i wskazaniu obszaru do poprawy lub rozwiązania konkretnego problemu:

  • dobór sprzętu: ładowarka, koparka, osprzęt dopasowany do warunków górniczo -geologicznych
  • technologia pracy
  • planowanie i organizacja robót strzałowych
  • lepsze wykorzystanie sprzętu – ładowarka, wiertnica, koparka, wozidła, zakład przeróbczy
  • redukcja enrgochłonności (paliwo, energia)
  • planowanie eksploatacji – opracowanie koncepcji udostępniania złoża, planowanie dróg, prowadzenie kierunku postępu
  • analiza czasu pracy i wydajności zakładu przeróbczego

Obsługa geologiczno – miernicza

Podobnie jak obecność kierownika ruchu zakładu górniczego wymaga prawe jest obsługa kopalni pod kątem geologicznym i mierniczym. Zapewnię obsługę doświadczonego geologa oraz profesjonalną usługę geodezji górniczej. Wszystkie dokumenty i opracowania będą przygotowane na czas i z należytą starannością z wykorzystaniem nowych technologii skanowania laserowego i modelowania 3D wyrobiska. Co dodatkowo można wykorzystać do optymalizowania procesów eksploatacji i rekultywacji wyrobiska.

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe są to dokumenty wymagane do rozpoczęcia eksploatacji lub prowadzenia rekultywacji.
Przygotowanie dokumentacji i wniosków do uzyskania decyzji środowiskowej.